ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 153
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวีนัสชนันต์ รันทร โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุลาลีวัลย์ วรครุธ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์ โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทิพย์วรรณ สุโธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
5 นางสาวกานต์พิชชา วิสาพล โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
6 นางสาวดุษฎี บุตรบุรี โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
7 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)