ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเมฆา ดีสงคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวฉัตรียา ปัจจวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
5 นางเจนจิรา พ่อค้า โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
6 นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
7 นางกัญญ์ภัคพิมพ์ อุดมวงษ์ โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
8 นางแดงต้อย ปิ่นทอง โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน