ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเอกราช ต้อนรับ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุภัคพิชชา อิ่มเนย โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรฉวี บุตตะโยธี โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นางผานิต โยธาชัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด
5 นางณัฐริดา มูลนาม โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวศิริลักษณ์ ละเอียดอ่อน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)