ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
8 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
10 โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
11 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2