ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 173
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
6 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
8 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
9 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
10 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด