ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 188
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุวิทย์ คำพร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายมนตรี จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปรีชา มุทาพร โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ โรงเรียนบ้านพนม สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
6 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ โรงเรียนบ้านชัยศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้าร่วมประกวด
8 นายบุญลือ เทียนศิริ โรงเรียนบ้านยายคำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกัง โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายเชาวรินทร์ แก้วพรม โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมประกวด
11 นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นายสุรพงษ์ พรมชมชา โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาววราพร เลขะวัฒนะ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
14 นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
15 นายอดิศร ถวิลคำ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
16 ดร.พิสิฐ รักพรม โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นายสุวิทย์ จงสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมประกวด
18 นางศิริลักษณ์ แสนตรง โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม โรงเรียนบ้านโดนโอก สพป.สุรินทร์ เขต 1
20 นางสมนึก กินรี โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม สพป.อุดรธานี เขต 3
21 นางสาววิชนีย์ ทศศะ โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.นครพนม เขต 2