ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 189
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีระวิทย์ เสมอโภค โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางคำปิ่น ทีสุกะ โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป.นครพนม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธวัช ถาโท โรงเรียนบ้านแป้น สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
5 นางนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นายเรืองเดช ใหญ่นอก โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นายมานพ โคตรโสภา โรงเรียนบ้านขุนด่าน สพป.ขอนแก่น เขต 4 เข้าร่วมประกวด
8 นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชธานี เขต 1