ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวประภัสสร ทามาลี โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรนภา เอกนิพนธ์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเอกลักษณ์ บุญท้าว โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นายบุญส่ง จอมหงษ์ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
6 นายนิคม วิชัยโย โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง
7 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
8 นายสุชาติ รักษาชนม์ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เหรียญทอง
9 นายชนาวุธ ประทุมชาติ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
10 นายปรีชา จันทวี โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง