ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 193
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติชัย กรวยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจีระศักดิ์ ปราณีนิจ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุกิจ จันทบาล โรงเรียนพนาศึกษา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
5 นายอายุ คิดดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง