ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 204
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก สพป.เลย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศุภัชญา ธานี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางพุทธวรรณ พิชัยเชิด โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวณัฐิดา พิมพ์แก้ว โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางรุ่งนภา อัมรัตน์ โรงเรียนบ้านแพงสระพัง สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวจิราภา โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสำเภา ดวงกระจาย โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวนุจรินทร์ ศรียา โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด