ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 205
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา ไชยขำ โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวฉัฐนันท์ ช้อยชด โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางแจ่มใส วรรณสา โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวประภาพร บุญพาเกิด โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสุนิดา เกษกัน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง
6 นางทิพย์สุดา ศรีลาเคน โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
7 นางมณี บุญเพลิง โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางณิชาภัทร มิทราวงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวเพ็ญประภา ประทุมไทย โรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาววิไลลักษณ์ รู้กิจ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางสาวภัคจิรา นรสาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสาวธัญยพร งามแสง โรงเรียนบ้านสลับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4