ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจักรพันธ์ นาทองไชย โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนริศรา วงษาเคน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจักรภัทร เกิ้นโนนกอก โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวกนกวรรณ ประกอบศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางอนงค์ การินทรรัตน์ โรงเรียนโนนไทย สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
6 นางสาวสุรีฉาย สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนบ้านป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายจีรวัฒน์ บุญดี โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
8 นางบุญมา ศรีกำพล โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3