ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางภคพร ร่วมทวี โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิรนันท์ ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกอร์ปเกียรติ สีระสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรัศมี ภูมิเพ็ง โรงเรียนร่มเกล้า 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
5 นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศ โรงเรียนบ้านอาโพน สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางจิตสุดา เสมอศรี โรงเรียนบ้านจานเลียว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
7 นางมลฤดี หล่อทอง โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางรัชนีพร รัตนพลที โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางวราภรณ์ รัตนวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด