ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวธัณฤมน สำราญสุข โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสัญชัย มาลี โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทิยะพร ศรเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
5 นางศุภลักษณ์ ศุภราทิตย์ โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศราษฎร์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลธนไพสิฐ์ โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด