ผลการประกวด ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 022
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศุภิสรา ศรีไสย สพป.ขอนแก่น เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุพรรณิการ์ ทาอินทร์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนิรัตน์ สายแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศุภลักษณ์ กอบการดี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางจันทนา จิตพิมพ์ อุทโย สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
6 นายคำแก้ว ยศคำลือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางปาลิดา คำพิชิต สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
8 นายพรเทวา คูณทรัพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน