ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 220
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายยุทธชัย ศรบุญลา โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางศศลักษณ์ สมชื่อ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปานตะวัน ประวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน
5 นางนิธนันท์ เครือคำ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด
6 นายสุรศักดิ์ ทองศรีมะดัน โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวรังสิมา แปลงศรี โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด