ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 222
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพรมมา บุญหล้า โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายศรีกมลา เหล่าลุมพุก โรงเรียนอนุกูลนารี สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกิตติศักดิ์ พันสี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด
4 นายโสภณ คำลีมัด โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
5 นายวิทยา สีพลลา โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
6 นายพรประสิทธิ์ โสวันนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)