ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 223
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางไตรรัตน์ นานอก โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพรอุมา รากวงค์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางลัดดา แต้มพิมาย โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
5 นางพิทธยาภรณ์ มาตา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
6 นางจุฑามาศ ศรีพันธุ์ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 นางวิไล พันชนกกุล โรงเรียนดงแสนสุข สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวนรินทร สารบูรณ์ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
9 นายวัชรินทร์ อุปัชฌาย์ โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
10 นายสราญวิฐ นามบุดดี โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
11 นางจิรสุดา ชูสกุล โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน