ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 232
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสมหญิง ใหญ่พงศกร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม"ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์" สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวุฒิชัย โภคะชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
5 นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด
6 นางศิริกานดา วงษ์สามารถ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
7 นางสุวรรณา ฝอยทอง โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด
8 นางสุรางค์ หลงกุล โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด
9 นายจักฤษณ์ นามภักดี โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)