ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 235
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะ โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเพ็ญภัค พันจันดา โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรุ้งตะวัน สังฆทิพย์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
5 นางสาวสัจจา พรหมเสน่ห์ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
6 นางเรืองรัตน์ ไมตรี โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 นางปรียารัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
8 นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง