ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พร โรงเรียนบ้านโซง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชัยวัฒน์ อาษานอก โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุกัญญา บัวคำภู โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางสาวสุภาวดี ไกยพันธ์ โรงเรียนนาวังวิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวศิริพร พันธ์เพ็ชร โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เข้าร่วมประกวด