ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกษมา ป้องกัน โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ สพป.สกลนคร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านสลับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสวาสดิ์ วารินกุฎ โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายอำนาจ รุจิตร โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง สพป.อำนาจเจริญ เหรียญทอง
6 ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
7 นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 จ.ส.ต.บุญมี รัตนโกศล โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมประกวด
9 นายวิรัตน์ สิทธิลา โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด