ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนัยนา นีระเสน โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวบุญยารัสมิ์ จันทะพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
3 นางสาวพัชรี เครือรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นายอลงกรณ์ มูลวิไล โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวปลั่งศรี ชูวา โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นายไพฑูรย์ คมขุนทด โรงเรียนบ้านหาญ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด