ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 256
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุพิน ทมกระโทก โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมลิวรรณ ใชญัน โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพูนทรัพย์ บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชญานิศ อินทะวงศ์ โรเบิร์ตสัน โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางนุชนาถ จันทมาศ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางกัลยาณี แพงจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1