ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 259
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายทวีวัชร์ นาโสก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) สพป.มุกดาหาร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวอุษณีย์ ธีระนันท์ โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางนนท์นภัส เจริญผล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางบุปผา ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด