ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางยุพิน พลเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกัญญา มายูร โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวขวัญหล้า เหล่าจินดา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นายสุวิชิต สมยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 นางเจริญขวัญ นำพา โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
7 นางจุลกีฬา อาษาบาล โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
8 นางกนกวรรณ บั้งทอง โรงเรียนพนาศึกษา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)