ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววนิดา ศรีสุข โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอมรรัตน์ ชูพันดุง โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิภาพร บั๊คตัน โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
5 นายพงศธร ผ่านสำแดง โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
6 นางสาวปุณยาพร ผิวขำ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
7 นางสาวรมิดา ชาญประโคน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
8 นางสาววิชุดา แสงอาวุธ โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
9 นางสาวธนิยา ธรรมวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
10 นางอรทัย คำวงศ์ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด