ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอย โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นายเสกสรร นาคคำ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางศิวพร อาจหาญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11(บ้านแข้) สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
6 นายอำนาจ นาดี โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
7 นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นายเจตพงศ์ กิตติพร โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด