ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิชัย สาลีงาม โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายประวีณ เชิงสะอาด โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสฤษดิ์ กำหอม โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายกาญจนพงษ์ ตราชู โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เข้าร่วมประกวด
5 นายไพทูล พรมมากุล โรงเรียนกันทรวิชัย สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
6 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด
7 นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี โรงเรียนนาจะหลวย สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)