ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเลียง ผางพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
5 นายนิพนธ์ ยศดา โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
6 นายนพรัตน์ ทองแสง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
8 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน