ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
5 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ขอนแก่น เขต 2
8 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1