ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิจิตรา ทัพซ้าย โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป.อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางละเอียด เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด