ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปัทมา พุทธแสน โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายโกมิน ทัพซ้าย โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง โรงเรียนหนองเมยสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นายพยุงค์ ทองคำ โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวอนัตตา ชาวนา โรงเรียนบ้านแมด สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด