ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมพร จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบัญชา โพธิ์เสนา โรงเรียนบ้านหนองดินแดง สพป.นครพนม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางลักขณา บุญแปลง โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ยโสธร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนวลลออ พลรักษา โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
5 นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
6 จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
7 นายแดนไพร สีมาคาม โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป.สกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
9 นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมประกวด
10 นางวิไลพร ปานเพ็ชร โรงเรียนบ้านดอนม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวรวิสุดา สารนอก โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
12 นางสุพิชชา เรืองชัย โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด