ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอดุลย์ จันทร์ฝาง โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทองพูล ภูสิม โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเดชา ลุนาวงค์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 นายสมพงษ์ แสนโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง
6 นายบรรพจน์ กาญจนสีมา โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
7 นายวิทยา กรแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายดำรงค์ เกิดไพร โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
10 นางนภารัตน์ บุญหนัก โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซ์อุปถัมภ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญเงิน
11 นายสนั่น ขันมัง โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน