ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเอื้อมพร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางชัชนกพร จันนามิตร์ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปรัชพร ศิริเขตร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววรัญญา นนทะแสน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวเกศแก้ว ศรวิชัย โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
6 นางศรัณยพร จัดหงษา โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง