ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอรรถพล จารุแพทย์ โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนีรภัย คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นางสาววัลภา ดวงชาทม โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
6 นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)