ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 346
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
5 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
6 โรงเรียนดอนยางดอนสังข์วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
7 โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป. 23) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
9 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าร่วมประกวด