ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 350
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัจนียา แพไธสง โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางกาญจนา คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกรรณิกา ซาหยอง โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสมลักษณ์ ศิลปสม โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายรัชพงศ์ คนองมาก โรงเรียนบ้านเกษมสุข สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
6 นายอภินันทิชัย แกระหัน โรงเรียนบ้านตำแย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญทอง
7 นายสันติ ไตรเสนีย์ โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางพัชรินทร์ สามะณี โรงเรียนดอนยางดอนสังข์วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายจำรูญ มลิพันธ์ โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางสุภัทราแพไธสง ข่าขันมะลี โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน
11 นายสัญญา เบ้าธรรม โรงเรียนหนองผือวิทยาคม สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญเงิน