ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอรรณพ จันทะโสม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปาริฉัตร เทียนทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศศิธร รักษาชนม์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
5 นายทศวัฒน์ โพธิ์ชัย โรงเรียนกำแพง สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นายภักดี เติมสุข โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
7 นายศักดิ์ดา คำโส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
8 นายวัชรินทร์ ติดวงษา โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน