ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชุติญา อันชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพิศมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุรันยา ธรรมศิริ โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางไปรยา ไชยอินทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางอุบล สิงห์อำพล โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางรัตติยาภรณ์ เค้าแคน โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมประกวด
7 นางมยุรา โคตรมา โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางพิมพ์ลดา ชัยมนตรี โรงเรียนบ้านปรือเกียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
10 นางศิริรัตน์ บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางอัมราภรณ์ จันทร์วิเศษ โรงเรียนร่มเกล้า 2 สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางกรวิกาห์ สยามา โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางศิริลักษณ์ ทองเอี่ยม โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวสงกรานต์ พรไชยา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
15 นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
16 นายชนชน รอดจุ้ย โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
17 นางธาดา ชัยศร โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
18 นางอำไพ ไชยสงคราม โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวสัณห์ฤทัย อยู่โยธา โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้าร่วมประกวด