ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชาติชาย ล้อมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจุฬาภรณ์ บุญศรี โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางลำไพร เลขกระโทก โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 นางสาววันดี ศิลาเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวสิรินุช ทรัพย์คณารักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางปนัดดา คำมุลทา โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวรุ่งนภา สุวารี โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นางสาววริศรา สามหมอ โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวพิริยากุล สิงหรา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
11 นางนิภาพรรณ พันพิบูลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
12 นางณัฏฐพร แสงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านขัวสูง สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
13 นางพรภิรมย์ งานสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
14 นางสาวสุภาพร ทีสุกะ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญเงิน
15 นางสาววาสนา อบมาสุ่ย โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญเงิน
16 นางพิมลสิริ ประกิคะ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
17 นายปฏิภาณ ลาสามา โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญเงิน
18 นางสาวกุสุมา ด่านสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
19 นางสาวศิริพร ชาติชำนาญ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน