ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิเรืองรอง บุญกระโทก โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธงชัย พันอุสาห์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสิทธพล ใจเย็น โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอมรรัตน์ ดาคม โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
5 นางสาวธัณฤมน สำราญสุข โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
6 นางกรวิภา ใจตรง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวรัชนีกร ยิ่งชนะ โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.ขอนแก่น เขต 3 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวณัฐมน สมตน โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
9 นางวิภาพร ศิริมาตยกูล โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวจุฑามาศ ปักแก้ว โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด