ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป.หนองคาย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุปผา คำงาม โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจุฑามาศ เปรื่องธรรมกุล โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง
5 นางอาภาวี บินรัมย์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางณภัทร สัตยพัฒน์ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
7 นางสาวจุฑามาศ ซารัมย์ โรงเรียนบ้านโนน สพป.นครราชสีมา เขต 5