ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุรพล พลนาคู โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพนิดา ยิ่งกล้า โรงเรียนแจรน (ปอเกียพลินอทิศ1) สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางทัศนีย์ สุทธิยานุช โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเบญญาภา บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
6 นางสุนิตร วัจฉละอนันท์ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
7 นางปาริชาติ ศานติวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านศาลา สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
8 นายโสภณ พิมพ์สังกุล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน