ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสำราญ คำพร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมณัฐธวรรณ ต้อมทอง โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ สพป.เลย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวชมศรัณย์ ขบวนฉลาด โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวเพ็ญพร ภูหัวเพ็ก โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวประภัสสร เรืองรอง โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป.บึงกาฬ เหรียญเงิน
6 นางอรวรรณ กลิ่นสุต โรงเรียนภูมิวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวขวัญฤทัย มุลทาทอง โรงเรียนบ้านเวียงคุก สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางนรัฐชนก คุ้มหมู่ โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางมยุรี นางาม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสุภาพ พิมพ์ตีข้อ โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
11 นางวิรงรอง สอนสระน้อย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประกวด
12 นายสุนทร ชุมศรี โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด