ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเ้รียนบ้านโคกกรวด สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
6 โรงเรียนบ้านขามเวียน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
11 โรงเรียนกุดท่าลือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
12 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญทอง
13 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง สพป.มุกดาหาร