ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดวงพร แก่นพะเนาว์ โรงเรียนท้าวสุรนารี (2521) สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางศุภลักษณ์ ศุภราทิตย์ โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศราษฎร์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
3 นางสวาท โชติวังโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2