ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวลัดดาวรรณ แก้วม่วง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางธิติมา ชิณพันธ์ โรงเรียนบ้านค้อ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปรียานุช จำละคร โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นางปณิตา ทางทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
6 นางสาวสังวาลย์ สีดา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
7 นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางเสาวณีย์ ทองพุ่ม โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางดาวหวัน ศิริมั่น โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด