ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐวัตร สีสัน โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางลัดดา นาสาวงค์ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด
3 นางนิศากร ศรีบัว โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
4 นางนวลละออง สุดาศักดิ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)